Kommunikationstræning giver bedre bundlinje

Kommunikationstræning giver bedre bundlinje

Kan det betale sig?

Kan det virkelig betale sig at bruge penge på kommunikations- og ledertræning?

Ja, det kan det, er det helt simple svar, og det understøttes af forskning.

Undersøgelser viser, at samarbejdet mellem de ansatte i virksomheden og hvordan de kommunikerer med hinanden har stor betydning på deres arbejdsglæde, jobtilfredshed og produktivitet.

Over 400.000 medarbejdere har været med i Rambøll Management Consultings undersøgelse fra 2013, som tydeligt viser: ”Ekstremt tilfredse ansatte er lig med virksomheder med høj produktivitet.” Altså der hvor præstationsniveauet er meget højt, er der altid en høj grad af jobtilfredshed.

Hvad giver så tilfredse ansatte – ja, det har de undersøgt på Massachusetts Institute of Technologys (MIT) Human Dynamics Laboratory. De fandt ud af, at det i høj grad afhænger af den måde, teamet kommunikerer på.

Så ja, det kan betale sig at bruge penge på kommunikationstræning og ledertræning.

Kilde: Rambøll Management Consulting