Find dine hestekræfter med Bartell + co

Find dine hestekræfter

– Vælg selv om du vil trænes i din kommunikation og dit lederskab i en hestefold med 35 heste, på cykelbanen i Ballerup Super Arena, i matchrace sejlads eller i en flysimulator. Læringen fra denne unikke træningsform overføres direkte til din dagligdag som leder. Træningen er meget effektiv og den ny viden kan du bruge med det samme i dit lederskab og kommunikation.

Vi sætter især fokus på den nonverbale kommunikation og giver dig feedback på din kommunikation og viser dig, hvordan du kan bruge dit kropssprog så du får mere gennemslagskraft og skaber tryghed og motivation hos dine medarbejdere.

Hvad får du ud af at deltage/målet:
Du får ny viden, inspiration og en værdifuld indsigt i dit lederskab og din kommunikation, der gør at du bliver en endnu bedre leder. Du får også indsigt og forståelse for andre mennesketyper, som vil styrke dig i dit lederskab.

Når du bliver bedre til at lede og kommunikere, opnår du bedre relationer til dine medarbejdere. De bliver mere tilfredse og skaber bedre resultater – og det smitter af på din bundlinje. Du vil opleve, at du får mere succes med at lede og kommunikere og dermed også selv mere gejst og energi, som skaber endnu bedre resultater for din virksomhed.

Vi oplever, at brugen af de unikke træningsomgivelser og det, at det er en fysisk oplevelse, gør at du får et stort udbytte af træningen. Den ny viden kommer endnu mere ind ”under huden” og huskes meget bedre end viden fra ”normal” undervisning/træning. Kommunikations- og ledertræning i hestefolden, på cykelbanen, på vandet og i flysimulatoren er spændende og anderledes måder at blive udfordret på – og en oplevelse du aldrig glemmer!